เครื่องต๊าปเกลียว คันโยก M3-M12

Description
This pneumatic tapping machine is applicable to all machinery manufacturing industry, machine tools, tooling machinery, plastic machinery, printing machinery, packaging machinery, engineering machinery, automobile and motorcycle parts, aircraft engines and other general purpose machinery industries.The tappling range is:M3 to M12.
The rapid Changle tapping collets make the whole work more effective!
Specifications
Motor speed:400RPM
Working area (Radius):1M.
Tapping range:JIS M3 to M12
Spindle working type: Vertical / Universal
About the tap collets
The size of the tap shank:
                   ISO                        JIS                 DIN          ก้านxเหลี่ยม
M3 tap:     3.15X2.5               4.0x3.2           3.5x2.7
M4 tap:     4X3.15                  5.0x4.0           4.5x3.4
M5 tap:     5X4                       5.5x4.5           6.0x4.9
M6 tap:     6.3X5                    6.0x4.5            6.0x4.9
M8 tap:     6.3X5                    6.2x5.0            8.0x6.2
M10 tap:   8X6.3                    7.0x5.5           10.0x8.0
M12 tap:   9X7.1                    8.5x6.5            9.0x7.0         กรุณาตรวจสอบว่าดอกต๊าปของท่านเป็นมาตฐานไหน
It includes such parts:
1pcs pneumatic tapping arm (the table tablet is not included in)
7 pcs JIS  tap collets:M3, M4, M5, M6 ,M8, M10 and M12
TAIWAN made
 
เครื่องต๊าปเกลียวลมแบบแขนโยก ระยะทำการ 1 เมตร ความเร็วรอบ 400 พร้อมหัว collet JIS  จับดอกชนิดปรับแรงบิดได้ จำนวน 7  หัว 
มี 2 แบบ คือ แบบ Universal หัวสามารถต๊าปได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  และ Vertical ต๊าปได้เฉพาะแนวตั้ง  แข็งแรงทนทาน
สินค้าจาก ประเทศ ไตหวัน
 
฿ 28,500  for Universal   
฿ 27500  for Vertical