CJ0618

Model CJ0618 

เป็นเครื่องกลึงขนาดเล็กปรับความเร็วรอบด้วยปุ่มหมุนตั้งแต่ 50-2500 rpm  ขนาดรูผ่านหัวจับ 32 มม.หัวจับ 4 นิ้ว (100 มม.)

สามารถทำงานหน้าแปลน หรือจาน โตสุด 180 มม.  งานเพลายาวโตสุด 110 มม.  งานยาวสุด 350 มม.

Model CJ0618
Distance between center           ระยะจากหัวจับถึงยันศูนย์                           350 mm.
Swing over bed           ขนาดงานโตสุดเหนือแท่น                                       180 mm.
Spindle tapper           เตเปอร์หัวจับ                                                         MT3
Spindle bore           ขนาดรูผ่านหัวจับ                                                       32 mm.
Chuck daimater           ขนาดหัวจับ                                                         100 mm.
Width of bed           ขนาดความกว้างแท่น                                                 82 mm.
Taper of tailstock quill           เตเปอร์ยันศูนย์                                            MT2
Range of metric threads           ขนาดเกลียวที่ทำได้                                  0.5-2.5 mm.
Cross slide travel           ระยะเคลื่อนที่แกนขวาง                                        65 mm.
Spindle speed           ความเร็วของหัวจับ                                                  50-2500 rpm
Motor           กำลังมอเตอร์                                                                     550 W
Weight          น้ำหนักสุทธิ                                                                      45 KGS

 

                               ราคา 25,500