ดอกต๊าปรูผ่าน  E-1511

Suitable for threading through holes, down rows of pins. Spiral Tap Tap is a row of pins for blind hole thread processing

Suitable for processing stainless steel and ordinary steel more durable

 

ดอกต๊าป  รุ่น E-1511 เหมาะสำหรับรูผ่าน ทะลุ ใช้ได้กับเครื่องต๊าป และต๊าปมือ

เหมาะสำหรับงาน สแตนเลสและเหล็กธรรมดา ทนทานมากขึ้น

ขนาด M2x0.4  ราคาดอกละ 150 บาท

ขนาด M3x0.5  ราคาดอกละ 120 บาท

ขนาด M4x0.7  ราคาดอกละ 130 บาท

ขนาด M5x0.8  ราคาดอกละ 140 บาท

ขนาด M6x1.0  ราคาดอกละ 150 บาท

ขนาด M8x1.25  ราคาดอกละ 210 บาท

ขนาด M10x1.5  ราคาดอกละ 230 บาท

ขนาด M12x1.75 ราคาดอกละ 270 บาท