ดอกต๊าปรูตัน E-1511

ดอกต๊าป  รุ่น E-1511 เหมาะสำหรับรูตัน  ฟันเป็นเกลียว ทนทานต่อการหักใน สามารถคายขี้ได้ดี ใช้ได้ทั้งต๊าปเครื่อง และต๊าปมือ

ขนาด M2x0.4  ราคาดอกละ 140 บาท

ขนาด M3x0.5  ราคาดอกละ 120 บาท

ขนาด M4x0.7  ราคาดอกละ 130 บาท

ขนาด M5x0.8  ราคาดอกละ 140 บาท

ขนาด M6x1.0  ราคาดอกละ 150 บาท

ขนาด M8x1.25  ราคาดอกละ 210 บาท

ขนาด M8x1.0  ราคาดอกละ 210 บาท

ขนาด M10x1.0  ราคาดอกละ 230 บาท

ขนาด M10x1.5  ราคาดอกละ 230 บาท

ขนาด M10x1.75 ราคาดอกละ 230 บาท

ขนาด M12x1.25 ราคาดอกละ 270 บาท

ขนาดM12x1.75 ราคาดอกละ 270 บาท