ดอกนำศูนย์

มีหลาบขนาดให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ ราคาไม่แพง

ปลาย 1.0 มม. 60 ํ ก้านโต 4 มม.ยาว 36 มม. ราคา อันละ 100 บาท

ปลาย 1.5 มม. 60 ํ ก้านโต 4 มม.ยาว 36 มม. ราคา อันละ 110 บาท

ปลาย 2.0 มม. 60 ํ ก้านโต 5 มม.ยาว 40 มม. ราคา อันละ 120 บาท

ปลาย 2.5 มม. 60 ํ ก้านโต 6 มม.ยาว 45 มม. ราคา อันละ 130 บาท

ปลาย 3 มม. 60 ํ ก้านโต 8 มม. ยาว 50 มม    ราคาอันละ 140 บาท

ปลาย 3.5 มม. 60 ํ ก้านโต 8 มม. ยาว 50 มม    ราคาอันละ 150 บาท

ปลาย 4 มม. 60 ํ ก้านโต 10 มม. ยาว 55 มม. ราคาอันละ 160 บาท

ปลาย 5 มม. 60 ํ ก้านโต 12 มม. ยาว 60 มม. ราคาอันละ 180 บาท

 

ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและภาษี