ดอกนำศูนย์

มีหลาบขนาดให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ ราคาไม่แพง

ปลาย 2.5 มม. 60 ํ ก้านโต 6 มม.ยาว 45 มม. ราคา อันละ95 บาท

ปลาย 3 มม. 60 ํ ก้านโต 8 มม. ยาว 50 มม    ราคาอันละ 96 บาท

ปลาย 4 มม. 60 ํ ก้านโต 10 มม. ยาว 55 มม. ราคาอันละ 130 บาท

พิเศษ10%

ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งและภาษี