YAMAWA ดอกต๊าปรูตัน Containing cobalt

YAMAWA +SP  Spiral screw Thread Tap special stainless steel wire tapping , Containing cobalt HSS-E spiral flute tapYAMAWA screw Thread tap N + SP

 YAMAWA HSS-E N-SP  ดอกต๊าปสำหรับรูตัน เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษ

ขนาด M3x0.5 ราคาดอกละ 320 บาท

ขนาด M4x0.7 ราคาดอกละ 330 บาท

ขนาด M5x0.8 ราคาดอกละ 340 บาท

ขนาด M6x1.0 ราคาดอกละ 350 บาท

M8x1.25  ราคา  450 บาท

M10x1.50 ราคา  550 บาท

M12x1.75 ราคา  650 บาท