เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G4017

Description 6.5" METAL BAND SAW G4017
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Motor power(W) 900(230V) 900/550(380V)
Blade size(mm) 2110x19x0.95
Blade speed(m/min) 80(230v), 97(110v), 80/40(380v)
The bow swivel degree 0° ~60°
Cutting capacity at 90° circle: 170mm  square: 170x170mm   rectangle: 210x140mm

Cutting capacity at 45° circle: 120mm   square: 110x110mm

Cutting capacity at 60° circle: 70mm  square: 60x60mm

N. W 160kg
 

รายละเอียด 6.5 "METAL BAND SAW G4017
ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังมอเตอร์ (W) 900 (220V) ไฟบ้าน
ขนาดใบมีด (มม.) 2110x19x0.95
ความเร็วของใบมีด (m / min) 80 (230v)
ระดับการหมุนของน้อม 0 ° ~ 60 °
พื้นที่  ที่ 90 °วงกลม: 170 มม  สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 170x170 มม  สี่เหลี่ยมผืนผ้า: 210x140 มม

กำลังการตัดที่มุม 45 °: 120 มม  สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 110x110 มม  

กำลังตัดที่ 60 °วงกลม: 70 มม  สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 60x60 มม

N. W  160 kg 

สินค้าหมดครับ