ดอกต๊าป YAMAWA รูทะลุ สีดำ

ดอกต๊าป YAMAWA N-PO  OX  P3  ดอกต๊าปเคลือบ อ๊อกไซด์ สำหรับต๊าปรูทะลุ

Technical Parameters of Item

Type: Spiral Flute Tap

Use:Machine
Material:HSS-E
Surface Finishes:OX(Black)
Tolerance:JIS P
Application:
for general use
-Iron, aluminum, copper, light alloy
-Unalloyed and low alloyed steel
-Metal Material < 700N/mm⊃2; 
M3x0.5      ราคา  290  บาท
M4x0.7      ราคา  300  บาท
M5x0.8      ราคา  310  บาท
M6x1.0      ราคา  320  บาท
M8x1.25    ราคา  380  บาท 
M10x1.5    ราคา  530  บาท 
M12x1.75  ราคา  630  บาท