เครื่องรีดดิน Clay Rolling

เครื่องรีดดิน  ใช้สำหรับงานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ดินญี่ปุ่น  ตัวเครื่องมีลักษณะเดียวกันกับ เครื่องทำ พาสต้า แต่ไม่มีที่ตัดเส้น

ราคา 450 บาท