ครีมต๊าปเกลียว Tapping Paste C-101

ครีมต๊าปเกลียว Tapping  Paste  C-101  

ครีมต๊าปที่มีคลอรีนเป็นส่วนผสมพื้นฐาน ใช้สำหรับหล่อลื่นในการต๊าปเกลียว ช่วยให้เกลียวสวย 

ลดการติดขัดของเศษในขณะต๊าป และ ลดการหัก แตก ของดอกต๊าป หรือ ดาย

 

ราคา  1070