ดอกต๊าปขนาดเล็ก Mini tap

Stainless steel special hss-co M35 coated small thread tap, micro tap

ดอกต๊าปขนาดเล็ก 

M 1 x 0.25

M 1.2 x 0.25

M 1.4 x 0.3

M 1.5 x 0.35

M 1.6 x 0.35

M 1.8 x 0.35

 

ราคาดอกละ 250 บาท