โต๊ะเครื่องต๊าป

โต๊ะสำหรับเครื่องต๊าปไฟฟ้า 

ขนาด 900x600x800 ม.ม. หน้าโต๊ะหนา น้ำหนัก 100 ก.ก.

มีร่องทีสล๊อต สำหรับจับปากกา มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ มีล้อเลื่อน

 

ราคา  18,000 บาท ยังไม่รวมภาษี