รับต๊าปเกลียว M3-M36 ด้วยเครื่องต๊าปไฟฟ้า

รับงานต๊าปเกลียวด้วยเครื่องต๊าปไฟฟ้า M3-M36 หรือ เป็นเกลียว นิ้ว ก็ได้

เริ่มต้นที่  10 บาท/รู