เครื่องต๊าปเกลียวลม

เครื่อง ต๊าปเกลียว ชนิดใช้ลม มีทั้งแบบแขนโยก และแบบพกพาสะดวก ดูรายละเอียดของแต่ละชนิดได้ในหัวข้อย่อย