เครื่องเลื่อยสายพาน

มีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียดของแต่ละรุ่น ในหัวข้อย่อย

เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G4510

เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G5015

เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G5018WA

เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G5018WA-L

เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G4017

เครื่องเลื่อยสายพาน Band saw model G4023

 ลดพิเศษ 10%-15%