ดอกต๊าป และดาย เกลียว

ดูรายละเอียดสินค้าคลิก Link ด้านล่าง

ดอกต๊าปรูทะลุ E-1511

http://www.atmachinetool.com/16892266/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%C2%A0-e-1511

 

ดอกต๊าปรูตัน E-1511

http://www.atmachinetool.com/16892267/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-e-1511

 

ดอกต๊าปรูทะลุ YAMAWA

http://www.atmachinetool.com/17224733/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B-yamawa-n-po-ox-p4

 ดอกต๊าปรูทะลุ YAMAWA ชนิดเคลือบ ไทเทเนี่ยม

http://www.atmachinetool.com/17364649/yamawa-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1

ดอกต๊าปรูตัน YAMAWA

http://www.atmachinetool.com/16897405/yamawa-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-containing-cobalt-hss-e-spiral-flute-tapthread-tap-n-sp

 

ดอกต๊าปรูตัน YAMAWA เคลือบไทเทเนียม

http://www.atmachinetool.com/17364648/yamawa-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1

 

ดอกต๊าปรูตัน OSG

http://www.atmachinetool.com/17093067/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B-osg-japan

 

 

Dei ดายเกลียวนอก

http://www.atmachinetool.com/16897406/dei-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81